Nieuws

Waddengebieden definitief afgesloten

De Raad van State heeft woensdagochtend 25 mei uitspraak gedaan over de afsluiting van een aantal Waddengebieden. Het Watersportverbond ging in juni 2010 samen met het Productschap Vis en de Vereniging voor Wadvaarders in beroep tegen het ministerie van Landbouw.

13:57

Er was al eerder bezwaar gemaakt tegen afsluiting van een aantal gebieden in de Waddenzee, dit werd toen ongegrond verklaard door het ministerie van Landbouw. Het gaat hierbij om wijziging van de grenzen van de gebieden ‘Steenplaat’, ‘Blauwe Balg’, ‘Rif’, ‘Oostpunt Schiermonnikoog’, ‘Eilanderbalg’ en ‘Simonszand’.

Janny du Bois, regiovertegenwoordiger Wadden van het Watersportverbond: "We willen graag meewerken aan het samen met de verantwoordelijke overheden bepalen van welke gebieden zo kwetsbaar zijn dat ze volledige bescherming vedienen, zonder inmenging van menselijk medegebruik. De afgesloten gebieden zijn alleen soms ook heel belangrijk voor watersporters. Belangrijk vanwege veiligheid – bijvoorbeeld als rustplek voor kanoërs – of juist de ultieme plek om van de rust en ruimte van het Wad te genieten."

De Raad van State besloot woensdag echter in het voordeel van het ministerie van Landbouw: "In hetgeen het Watersportverbond, Productschap Vis en de Wadvaarders hebben aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de minister hun bezwaren ten onrechte ongegrond heeft verklaard. De beroepen zijn ongegrond." Met deze uitspraak is de afsluiting van de gebieden definitief voor de bepaalde periodes, er zijn geen verdere verweermogelijkheden. Het Watersportverbond: "Wij zijn bijzonder teleurgesteld over deze uitspraak, maar wij hebben met de actie in ieder geval onze uiterste best gedaan om het Wad bevaarbaar te houden voor de watersporters op het Wad."

Foto: Watersportverbond
(Marti Langenkamp)

Last modified: 26 mei 2011
Sluiten