Nieuws

Versterking Markermeerdijk gestart

Vandaag geeft staatssecretaris Huizinga het startsein voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Hoorn. De versterking van de dijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer & Waterstaat. In dit programma zijn primaire waterkeringen opgenomen die niet aaan de door het rijk gestelde veiligheideisen voldoen.

13:37

De werkzaamheden aan de dijk zullen tot 2012 duren. In die periode wordt de dijk op een aantal manieren versterkt. Op sommige plaatsen wordt de dijk verhoogd en verbreed, op andere plekken komt een buitendijks voorland om de golven te breken. Ook worden steunbermen geplaatst en op plekken waar huizen dicht op de dijk staan komen stalen damwanden.

De primaire waterkeringen worden sinds 1996 iedere vijf jaar getoetst. Uit de tweede toetsing in de periode 2001-2006 is gebleken dat 680 van de 2875 kilometer primaire waterkeringen niet voldoet aan de wettelijke normen. Tot en met 2012 is 670 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de zwakke plekken.

Last modified: 21 september 2007
Sluiten