Nieuws

Vernieuwde BPR van kracht

Vandaag is het negende Wijzigingsbesluit BPR in werking getreden, nadat het op 29 november in de Staatscourant is gepubliceerd. Eerdere ingangsdata (1 april en 1 november) bleken niet haalbaar. In Zeilen nummer 11 (pagina 18) hebben wij de belangrijkste wijzigingen beschreven. U bent verplicht vanaf nu het vernieuwde BPR aan boord te hebben.

17:14

Vandaag is het negende Wijzigingsbesluit BPR in werking getreden, nadat het op 29 november in de Staatscourant is gepubliceerd. Eerdere ingangsdata (1 april en 1 november) bleken niet haalbaar. In Zeilen nummer 11 (pagina 18) hebben wij de belangrijkste wijzigingen beschreven. U bent verplicht vanaf nu het vernieuwde BPR aan boord te hebben.


Nieuw is dat het vernieuwde BPR niet meer in gedrukte tekst aan boord hoeft te zijn, het mag ook digitaal. Hetzij op vaste schijf op uw pc of cd-rom. U moet in elk geval de tekst binnen korte tijd kunnen tonen, als de autoriteiten u daarnaar vragen. Het complete wijzigingsbesluit (Staatsblad publicatienummer 603) is te downloaden via www.overheid.nl/op. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een folder uitgebracht met de belangrijkste wijzigingen. Deze is te verkrijgen bij Postbus 51.


 


 


 

Last modified: 1 december 2004
Sluiten