Nieuws

Veel geld voor Reddersfonds

Het Reddersgala, dat 19 november in het Kurhaus werd gehouden, heeft de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) € 351.020 opgeleverd. Dat bedrag werd in zijn geheel gestort in het speciaal opgerichte Reddersfonds. De opbrengsten van dat fonds worden jaarlijks aangewend om een deel van de bemanningskosten te betalen: opleidingen, trainingen, verzekeringen en overlevingspakken. De KNRM is een zelfstandige, ongesubsidieerde hulpverleningsorganisatie die in stand wordt gehouden door vrijwillige bijdragen.

14:52

Ruim vijfhonderd gasten uit diverse branches vierden in het Kurhaus een stijlvol feest. Er waren optredens van onder anderen Lee Towers, Ellen ten Damme, Musical to the Max en (een selectie van) de Marinierskapel. Een veiling en een loterij zorgden voor extra stortingen in het Reddersfonds, dat kosteloos wordt beheerd door de Morgan Stanley bank. Het evenement, dat voor het derde achtereenvolgende jaar wordt georganiseerd, heeft met de verhuizing naar de Kurzaal enorm aan uitstraling gewonnen. “Maar het is niet alleen de omgeving; ook het programma was dermate goed dat het Reddersgala in één klap thuishoort in de top van de vaderlandse evenementenkalender”, aldus één van de producenten.

Dankzij genereuze schenkers blijkt de KNRM telkens weer in staat om investeringen te doen in de nieuwbouw van boten en boothuizen. Tegelijkertijd heeft de Redding Maatschappij de grootste moeite om haar begroting (12 miljoen euro) rond te krijgen. Dit noopte de KNRM tot een iets andere aanpak van haar fondsenwerving, waarbij het dekken van de zogenaamde exploitatiekosten het voornaamste doel is. Door de opbrengst van het gala niet te besteden aan een eenmalige investering, maar het totaalbedrag in een fonds te storten, kunnen de stortingen van de tientallen bedrijven worden beschouwd als een bijdrage voor de lange termijn. KNRM-voorzitter Cees van Duyvendijk sprak in zijn dankwoord zijn waardering uit voor de ondernemers, die met hun aanwezigheid hun betrokkenheid bij de Redding Maatschappij hadden getoond. Mevrouw Karin Visser, directeur Rijkswaterstaat Noordzee sprak op haar beurt haar waardering uit voor de vrijwillige reddingbootbemanningen van de KNRM. De reddingbootbemanning van Scheveningen werd extra in het zonnetje gezet: de reder-eigenaar van een door hen geassisteerde coaster was naar het gala gekomen om zijn dank uit te spreken. De KNRM is voornemens om volgend jaar opnieuw een benefietgala te organiseren. Maandag 17 november 2008 staat daar inmiddels voor gereserveerd.

Bron: KNRM

Foto: KNRM

Last modified: 23 november 2007
Sluiten