Nieuws

Van der Hoeven start bouw aquaduct Galamadammen

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken markeerde op woensdag 11 april bij het in aanbouw zijnde aquaduct Galamadammen een nieuwe mijlpaal in het Friese Merenproject. Omstreeks het middaguur gaf zij het sein voor het definitief afzinken van een groot tunneldeel van het toekomstige aquaduct, dat wordt gebouwd op de kruising van de N359 en het Johan Frisokanaal in Zuidwest Friesland.

14:43

In 2008 zijn de vijf aquaducten gerealiseerd waardoor belangrijke grote knelpunten tussen water- en wegverkeer zijn opgelost.
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken markeerde op woensdag 11 april bij het in aanbouw zijnde aquaduct Galamadammen een nieuwe mijlpaal in het Friese Merenproject. Omstreeks het middaguur gaf zij het sein voor het definitief afzinken van een groot tunneldeel van het toekomstige aquaduct, dat wordt gebouwd op de kruising van de N359 en het Johan Frisokanaal in Zuidwest Friesland.


In de loop van 2007 wordt het aquaduct in gebruik genomen, waardoor weg- en waterverkeer elkaar onbelemmerd kruisen.


Grenzeloos varen
Provincie Fryslân investeert tot 2013 een half miljard euro in het Friese Merenproject. Partners in deze investering zijn het Rijk, Friese gemeenten, toeristische en recreatieve brancheorganisaties en ondernemers. Het Friese Merenproject zorgt voor grenzeloos varen door onder andere de bouw van aquaducten, het verhogen van bruggen, het verdiepen van vaarwegen en het aanleggen van tal van voorzieningen. Hiermee wordt een omvangrijke impuls gegeven aan de regionale economie en wordt de basis gelegd voor vervolginvesteringen in de toeristische en recreatieve sector.


Friesland aquaductenland
Het aquaduct Galamadammen vormt samen met de andere vier aquaducten een essentieel onderdeel van het Friese Merenproject. In 2008 zijn de vijf aquaducten gerealiseerd waardoor belangrijke grote knelpunten tussen water- en wegverkeer zijn opgelost. De overige aquaducten komen bij Woudsend, in de Jeltesleat en in De Geeuw bij Sneek; het aquaduct Houkesloot bij Sneek is twee jaar terug in gebruik genomen.


Wetenswaardigheden
Het aquaduct Galamadammen bestaat uit een Zuidoostelijke oprit van 193 meter, een gesloten tunneldeel van 73 meter en een Noordwestelijke oprit van 203 meter. De totale lengte bedraagt daarmee 469 meter. Het aquaduct biedt ruimte aan een tweetal rijbanen en een fietspad. Boven de Noordwestelijke oprit bevindt zich straks een brede voetgangersbrug naar het naastliggende hotel en de jachthaven. Langs de zuidelijke oever van het Johan Frisokanaal wordt een ecozone aangelegd, waarlangs de fauna gelegenheid krijgt de provinciale weg te kruisen . Het gesloten deel is uitgevoerd als zinktunnel, zodat het kruisende waterverkeer zo weinig mogelijk hinder heeft van de bouwactiviteiten.


Interessante feiten en cijfers
– 100.000 m³ grond verzet
– 16.500 m³ beton
– 1550 ton staal (wapening)
– 1500 ton stalen damwand
– 282 heipalen
– 107 ankerpalen
– 492 trekankers
– Vaardiepte: 3,50 meter
– Doorrijhoogte: 4,50 meter
– Diepte aquaduct: 15,50 meter
– Breedte aquaduct: 20,75 meterDe kosten
– Kosten: 31 miljoen euro

Last modified: 4 september 2007
Sluiten