Nieuws

Vaargeul voor watersporters

Een aparte vaargeul voor watersporters moet het verkeer in de vaargeulen veiliger maken. Dit blijkt uit een geslaagde proef op de Waal bij Nijmegen.

17:37

Rijkswaterstaat, het Watersportverbond en Koninklijke Schuttevaer pleiten nu ook voor aparte vaargeulen voor recreatievaart in drie binnenbochten van de Waal tussen Millingen en Nijmegen. De vaargeulen worden van elkaar gescheiden zodat recreatie en beroepsvaart niet in elkaars vaarwater varen. De scheiding wordt aangegeven door boeien.

Het is niet verplicht om gebruik te maken van deze vaargeul, dus het is wel belangrijk dat watersporters hiervan op de hoogte zijn. In 2012 beslist Rijkswaterstaat of de vaargeulen definitief worden gescheiden voor recreatie- en beroepsvaart en of er ook in de andere richting, stroomafwaarts, gescheiden vaargeulen komen.

Foto: ANP
(Zita Divendal)

Last modified: 25 februari 2011
Sluiten