Nieuws

Vaarbijdrage leidt tot verhitte discussie

Tijdens een conferentie vrijdag werd het pijnlijk duidelijk: er is geen draagvlak voor een vaarbijdrage. Belangenorganisaties lieten dan ook een hartgrondig NEE horen.

16:28

Tijdens de HISWA organiseerde de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) een bijeenkomst over de vaarbijdrage. De stichting, die aan de wieg stond van het huidige onderzoek, nodigde ondermeer ook oud-staatssecretaris Gabor uit om zijn plannen te verdedigen.

 

Recreatietoervaartnet in verval

Dat deed hij met verve. Hij legde nogmaals uit waarom het volgens zijn commissie van belang is dat de bijdrage er komt. Zo wees hij op Europese regelgeving, die in de maak is en vanaf 2012 een rol gaat spelen. Die zorgt er volgens meneer Gabor voor dat pleziervaarders "onherroepelijk" moeten gaan betalen. Ook wees hij op de lappendeken aan heffinkjes en belastingen die de watersporter nu treffen – volgens zijn zeggen alleen al zestien in Zuid-Holland – en waaraan het Blauwfonds een einde zou maken.

 

Zijn belangrijkste argument was echter dat het ‘recreatietoervaartnet’ vanaf 2012, als de huidige convenanten stoppen, in verval zal raken. Er is op dit moment volgens de commissie al achterstallig onderhoud en na 2012 gaat de geldkraan dicht. Dan komen de voorzieningen voor watersporters in gevaar.

 

De bal bij LNV

Vervolgens was het de beurt aan de belangenorganisaties om hun woord te doen. Zij wezen collectief op het falen van de overheid, niet toevallig de enige partij die niet aanwezig was, voor wat betreft de communicatie van de voorstellen. Guido van Woerkom van het ANWB verwoordde het als volgt: "Na het presenteren van de plannen hebben we niets meer van LNV (het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, red.) vernomen. Zonder verdere uitleg en overleg is het zeer moeilijk om draagvlak te genereren. De bal ligt bij LNV, pas dan kunnen we weer praten over voortgang."

 

Geen discussiepunt

Waar de ANWB mild was en alleen wees op de gebrekkige communicatie, was het Watersportverbond dat niet. Joop Simmens sprak in harde bewoordingen over de bevindingen van de Taskforce van drs. Gabor: "Er is geen rekening gehouden met onze voorwaarden, er is geen overleg geweest, er staan onzinnige dingen in de plannen en het creëren van draagvlak is volgens de commissie zelf ook niet mogelijk. Wij hebben met onze leden overlegd en als op ieder van de twaalf conclusies in het rapport gefundeerde kritiek te leveren is, is het dus geen discussiepunt."

 

Crisis

In navolging van de andere organisaties was ook HISWA tegen. Bij monde van Luit Ezinga, voorzitter HISWA Nederland: "Wij zijn nooit bij het overleg betrokken en hoorden pas van de plannen op de dag dat ze gepresenteerd werden. Er zijn  een aantal punten waar wij ons goed in kunnen vinden, maar alles staat of valt bij draagvlak. Dat brokkelt nu in hoog tempo af. We zijn in een crisis beland en zijn niet te spreken over het proces. Wij kunnen dus niet anders dan tegen zijn."

 

Tot slot was er tijd voor vragen en kritiek uit de zaal. Die waren er beide volop en drs. Gabor bewees zich een humoristisch en realistisch mens. Waar hij de zwaktes in zijn plannen moest toegeven deed hij dat en waar hij zijn bevindingen kon verdedigen deed hij dat ook. Het voert te ver om hier alle zaken die ter tafel kwamen te bespreken, maar aan het eind van de middag was een aantal dingen duidelijk: watersporters zijn tegen, de SRN en de overheid voor en belangenorganisaties kiezen (vooralsnog) de kant van de watersporter.

Last modified: 9 maart 2009
Sluiten