Nieuws

TKN-diploma geeft recht op Klein Vaarbewijs II

De inhoud van het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond is door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Peijs, gelijkgesteld aan de aanvullende examenonderdelen voor het Klein Vaarbewijs II. Dit meldt de bond vandaag in een persbericht.

15:31

De inhoud van het examen Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond is door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Peijs, gelijkgesteld aan de aanvullende examenonderdelen voor het Klein Vaarbewijs II. Dit meldt de bond vandaag in een persbericht.


Sinds 2002 was het Watersportverbond hierover in gesprek met het Ministerie. Concreet betekent dit dat iemand die in het bezit is van zowel het Vaarbewijs 1 als van het certificaat TKN, het Klein Vaarbewijs II kan aanvragen en daarvoor niet het aanvullende examen Vaarbewijs II hoeft af te leggen. Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2004.


“Volhouden loont dus,” aldus Wim Loots, hoofd breedtesport van het Watersportverbond. “Het heeft enige jaren van inzet en overtuiging gekost, maar we zijn blij met dit resultaat. Het is nu voor de consument veel interessanter om na het behalen van Klein Vaarbewijs 1, direct een cursus TKN te volgen. De cursus TKN geeft de cursisten grondige informatie over het navigeren op zee, terwijl bij Klein Vaarbewijs II het navigeren op de Nederlandse binnenwateren aan bod komt. Deze hogere inzet is nu door de minister beloond.”


De minister heeft de vrijstelling bekend gemaakt in de Staatscourant van 3 november 2004. “Natuurlijk is het jammer dat iemand die in 2003 het examen TKN met goed gevolg heeft afgelegd, niet voor deze vrijstelling in aanmerking komt,” aldus Wim Loots, “maar dit is wel begrijpelijk omdat in de toenmalige TKN-eisen de vereiste kennis van het Scheepvaartreglementen Westerschelde en Eems-Dollard niet waren opgenomen. De minister vond het ontbreken van deze reglementen een te groot bezwaar. Per 1 april 2004 zijn deze eisen toegevoegd.”


Al eerder heeft de minister goedgekeurd dat TKN-certificaathouders ook van voor 1 april 2004 het ICC voor Coastal Waters kunnen aanvragen. Het International Certificate of Competence (ICC)  is het internationale vaarvaardigheidsbewijs dat tegenwoordig in vele Europese landen wordt geëist.


De eerstkomende TKN-examens zijn gepland op 11 december 2004 in Amsterdam. Zie www.watersportverbond.nl

Last modified: 7 september 2006
Sluiten