Nieuws

Selectie Olympisch matchracen voor rekening coaches

Slechts twaalf teams kunnen deelnemen bij het matchracen tijdens de Olympische Spelen van 2012. Als Nederland zich weet te plaatsen, wordt de uiteindelijke selectie bepaald door de coaches.

11:47

In principe kunnen alle zeilers zich kwalificeren voor de Olympische Spelen door te voldoen aan de vooraf vastgestelde prestatienorm. Deze norm is onder te verdelen in drie niveau’s:

  1. Het land moet geplaatst worden tijdens het WK 2011 of het WK 2012
  2. De sporter moet voldoen aan de NOC*NSF-limiet van de beste acht van de wereld
  3. De sporter moet de nationale selectie winnen.


Andere discipline

In alle zeilklassen, behalve het matchracen, is voor nationale selectie (stap 3) een aantal wedstrijden aangewezen om de sterkste te bepalen. Bij het matchracen zal die selectie echter gemaakt worden door een team van matchrace-kernploegcoaches onder leiding van Maurice Paardenkooper. Een van de belangrijkste redenen om tot deze keuze te komen is het selectiereglement zoals dat door de internationale zeilbond (ISAF) is vastgelegd voor het matchracen.

Twee boten

Paardenkooper legt uit: “Om te beginnen willen we twee boten in een coachgestuurd programma. Daar streven we naar in alle klassen. NOC*NSF wil dat ook. We kunnen niet nu al, twee jaar voor de Spelen, zeilers aanwijzen. Wij zijn er nog lang niet.”

“Om aan de Olympische Spelen mee te mogen doen, moeten we ons met name tijdens de ISAF World Cup-wedstrijden kwalificeren. Maar aan die World Cups mogen maar 24 boten meedoen. Op basis van de ranking van alle World Cups word je daarvoor uitgenodigd. En als je hoog op die lijst komt, mag je als land twee teams afvaardigen. Maar dat mag alleen als er plaats is. Complex dus, met als gevolg dat je niet gegarandeerd bent van het meest optimale programma voor twee teams.”

Hoger op de ranglijst
“Met andere woorden, om goed te kunnen selecteren en te bepalen wie welk evenement vaart, moeten we een bepaalde vrijheid hebben om te kunnen schuiven (met teams en boten red.), als dat nodig is. Zo kunnen we het beste uit de sport halen.”

“Dit jaar hebben we het team van Renee Groeneveld, Annemieke Bes en Brechtje van der Werf steeds ingeschreven voor de World Cups. Maar zo kan het later begonnen team van Mandy Mulder, Merel Witteveen (en een nog derde persoon), nooit hoger op de ranglijst komen. Dus moeten we kunnen indelen.”

“Het is niet zo dat we nu alles gaan veranderen. We gaan niet steeds wisselen, we hebben maar twee boten, zoveel opties zijn er niet. We willen slim omgaan met een systeem dat ons wordt opgelegd door de ISAF.”

Extra coach
Het Watersportverbond zoekt een specialist matchrace-coach die Maurice Paardenkooper kan ondersteunen in dit proces. Dit coachteam zal de training, ontwikkeling en selectie uitvoeren en zal uiteindelijk een voordracht doen aan technisch directeur Hans Bouscholte. Wanneer een sporter aan alle criteria heeft voldaan, draagt het Watersportverbond middels de selectiecommissie de zeilers formeel (schriftelijk) voor kwalificatie bij NOC*NSF voor.

NOC*NSF toetst vervolgens of de voordracht voldoet aan de voor die tak van sport vastgestelde prestatienormen, maar ook of aan de Algemene Uitgangspunten is voldaan. Na bevestiging van NOC*NSF is de selectie een feit.

 

Tekst Simon Keijzer

Foto’s Richard Langdon

Last modified: 14 oktober 2010
Sluiten