Nieuws

Schellingwouderbrug minder bediend

Rijkswaterstaat wil de bedieningstijden van de Schellingwouderbrug over het Buiten IJ aanpassen. Vanaf 16 mei zal de brug voortaan 1 keer per uur open gaan, in plaats van 3 keer per uur zoals nu het geval is. Zeilen wijst u erop dat u bezwaar kunt maken tegen dit voorstel...

09:48

Rijkswaterstaat wil de bedieningstijden van de Schellingwouderbrug over het Buiten IJ aanpassen. Vanaf 16 mei zal de brug voortaan 1 keer per uur open gaan, in plaats van 3 keer per uur zoals nu het geval is. Zeilen wijst u erop dat u bezwaar kunt maken tegen dit voorstel…


Watersporters Hil Boerman en Kick Kleverlaan vrezen dat er gevaarlijke situaties ontstaan als het aantal wachtende boten zich ophoopt aan beide kanten voor de brug. Er zijn geen goede aanlegmogelijkheden tussen de Oranjesluis en de brug en veel watersporters zullen heen en weer blijven varen totdat de brug opengaat. Aan de Buiten IJ-zijde van de brug is wel een wachtsteiger, maar ook hier zal volgens Boerman en Kleverlaan het verkeer zich ophopen, waarna alle schepen tegelijkertijd door de brug willen en vervolgens de Oranjesluizen in.


Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de bedieningstijden aan te passen 27 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Het ontwerpbesluit ligt van 3 tot en met 24 maart ter inzage in het kantoor van Rijkswaterstaat, dienstkring Noordzeekanaal, De Wetstraat 1, 1975 DM in IJmuiden. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling bezwaar maken tegen het besluit. Voor nadere inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u bellen met de heer W. Zeilmaker van Rijkswaterstaat, 0255-566312.

Last modified: 8 maart 2004
Sluiten