Nieuws

Roodbaard komt uit Afrika

In 2007 is het aantal aanvallen van piraten op schepen voor het eerst in vier jaar gegroeid. De toename van tien procent is toe te schrijven aan de opkomst van piraterij in de Afrikaanse wateren.

15:54

De wereldwijde piraterij wordt bijgehouden door het in Kuala Lumpur gevestigde IMB (International Maritime Bureau) Piracy Reporting Centre. Zij registreerden in 2007 263 aanvallen op schepen, ten opzichte van 239 in 2006. Piraten gebruikten in 2007 daarnaast opvallend meer geweld. Het aantal meldingen van het gebruik van vuurwapens tijdens overvallen steeg met 35 procent. Daarbij werden 64 bemanningsleden verwond of aangevallen. Dat is een flinke stijging in vergelijking met 2006, toen er 17 meldingen werden gedaan.

 

De directeur van de IMB, Pottengal Mukundan, verklaart: “Deze significante stijging is direct toe te schrijven aan de toename van het aantal incidenten in Nigeria en Somalië.” Hij voegde daar aan toe dat piraten in deze landen aan de west- en oostkust van Afrika, boten aanvallen die verder weg uit de kust zijn dan normaal. Bovendien zijn de bendes in Afrika goed georganiseerd en bewapend, ondermeer door het gebrek aan goede wetshandhaving.

In Nigeria werden in 2007 42 schepen aangevallen, veel meer dan de 12 in 2006. In Somalië werden 31 schepen aangevallen, ten opzichte van tien in het jaar daarvoor. Bovendien werden er in Somalië meer varenden gekidnapt dan waar dan ook ter wereld. Tijdens elf gijzelingen werden 154 opvarenden vastgehouden.

 

Terwijl de piraterij in deze twee gebieden flink is toegenomen, neemt hij in Zuid-Oost Azië juist af onder invloed van samenwerkende overheden. In Indonesië, traditioneel een van de meest actieve piraterijgebieden, daalt de piraterij al enkele jaren. Sinds 2003 is het aantal aanvallen gedaald van 121 naar 43. Sinds 2004 daalt ook het aantal meldingen in de Straat Malakka (een beruchte hotspot) en de Straat Singapore. De grootste daler in de piraterijlijst is Bangladesh, met 47 vermeldingen in 2006 en 15 in 2007.

 

Het International Maritime Bureau is een in scheepvaart gespecialiseerde divisie van de International Chamber of Commerce (ICC), de overkoepelende organisatie van Kamers van Koophandel. Het Piracy Reporting Centre is opgericht in 1992 en houdt alle meldingen van piraterij in de wereld bij. IMB publiceert wekelijks een incidentenrapportage op haar website.

Last modified: 10 januari 2008
Sluiten