Nieuws

Rijkswaterstaat Zeeland zet vier sluizen op de afstandsbediening

Of het er veiliger op gaat worden is nog maar de vraag als Rijkswaterstaat Zeeland de bediening van vier sluizen per 1 september centraal gaat regelen vanuit een gebouw op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde. De sluismeesters zijn in ieder geval ongelukkig met deze besturing op afstand. Zij vrezen dat de situatie bij de sluizen er minder veilig door wordt.

10:27

Het gaat om de Bergsediepsluis bij Tholen, de Zandkreeksluis bij Kats, de Grevelingensluis bij Bruinisse en de Roompotsluis in de Oosterscheldekering. Die sluizen hebben nu nog hun eigen bedieningsposten en sluismeesters. Vanaf 1 september worden ze via camera’s en computerverbindingen aangestuurd vanuit het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Dat is de betonnen doos van waar ook de stormvloedkering wordt bediend.

De vier sluizen zijn vooral van belang voor de recreatievaart. Ze krijgen in de zomermaanden duizenden jachten te verwerken. De sluizen waar veel beroepsschepen schutten (onder andere de Krammersluizen en die in de Schelde-Rijnverbinding) houden wel hun eigen posten.

Sluisfiles
Het bijna continue openstaan van de Grevelingensluis bij Bruinisse en de sluis bij het Katse Veer vormt een steeds grotere bron van ergenis van automobilisten. De zomerdrukte aan zeilschepen is er oorzaak van dat de bruggen steeds vaker en langer openstaan.

De betrokken sluismeesters zijn niet gerust op de goede afloop van de bezuinigingsmaatregel. "Het wordt een stuk onveiliger", vreest Rinus de Bruine van de Grevelingensluis. "Als iemand in het water valt en hulp nodig heeft, zijn wij er nu direct bij. Kinderen die vanaf de brug in het water springen, kunnen wij waarschuwen. Als mensen op een boot in de sluis een fout maken, wijzen wij ze erop. Dat gaat vanaf Neeltje Jans allemaal een stuk stroever. Ik ben nog niet één collega tegengekomen die hier blij mee is."

Ongelukken en storingen
Hoofdsluismeester Wim Verwijs van Rijkswaterstaat Zeeland is niet bang voor meer ongelukken en storingen. Op den duur is bediening op afstand net zo veilig en betrouwbaar, denkt hij. "In het begin zal het misschien wel eens een probleempje geven. Maar per 1 september is het hoogseizoen voorbij en dan hebben we bijna een jaar om de kinderziekten eruit te krijgen.”

Foto: ANP

Last modified: 28 juli 2008
Sluiten