Nieuws

Rijkswaterstaat wil gedrag in sluizen veranderen

Rijkswaterstaat besteedt deze zomer extra aandacht aan het gedrag van vaarweggebruikers in de sluizen. Bij het gezamenlijk schutten van beroeps- en recreatievaart wordt nog te weinig rekening gehouden met medevaarweggebruikers.

09:59

Rijkswaterstaat besteedt deze zomer extra aandacht aan het gedrag van vaarweggebruikers in de sluizen. Bij het gezamenlijk schutten van beroeps- en recreatievaart wordt nog te weinig rekening gehouden met medevaarweggebruikers.


Door schroeven te laten draaien en niet goed af te meren, ontstaan onveilige situaties. Schippers worden door het sluispersoneel gewezen op onveilig gedrag dat overlast kan veroorzaken. Op deze manier wil Rijkswaterstaat zorgen dat het onderling begrip toeneemt en gedrag wordt aangepast.


Hinder en onveilige situaties in de sluizen ontstaan door:
– Het in werking houden van schroeven en/of boegschroeven van schepen, waardoor er voor de recreanten hinderlijke waterbeweging ontstaat;
– Kleine schepen, die langszij of te dicht in de nabijheid van de beroepsvaartuigen afmeren;
– Ondeugdelijk afmeren, waardoor de beroeps- en recreatieschepen te veel bewegen tijdens het schutten;
– Schepen, die gedeeltelijk afmeren en hun schroef in het werk houden om het schip op de plaats te houden.


De verhouding tussen een groot schip en een klein schip komt overeen met die van een vrachtauto en een fietser in het wegverkeer. Als gevolg van heftige waterbewegingen kunnen kleine vaartuigen onbestuurbaar worden en tegen de sluismuren of tegen andere vaartuigen botsen. Omgekeerd kunnen grote vaartuigen ook last hebben van het recreatieverkeer. Ze kunnen worden gehinderd in hun beweging tijdens het schutten en bij het in- en uitvaren van de sluiskolk.


Rijkswaterstaat hanteert bij gezamenlijk schutten de boodschap: schroeven uit, trossen vast en afstand bewaren! Wanneer er toch schroeven aanblijven of onvoldoende afstand wordt bewaard zal het sluispersoneel de verantwoordelijke schipper / recreant hierop aanspreken. Uiteindelijk kan RWS een proces verbaal opmaken.
Naar aanleiding van signalen van schippers wil Rijkswaterstaat met deze actie de beroeps- en recreatievaart bewust maken van het gewenste gedrag in de sluizen om onveilige situaties te voorkomen. De actie vindt plaats in sluizen waar de beroeps- en recreatievaart gezamenlijk schut.


(Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat)

Last modified: 29 juni 2006
Sluiten