Nieuws

Recreatiebetonning Deltawateren blijft gehandhaafd

De huidige recreatiebetonning op het Veerse Meer en de Grevelingen blijft ook in 2005 bestaan. Het Watersportverbond heeft dit afgesproken met de Dienst Rijkswaterstaat, die een budget beschikbaar heeft gesteld om de nu liggende tonnen ook in 2005 te plaatsen. Hiermee zijn de plannen om de recreatiebetonning volgend jaar geheel te verwijderen van de baan.

14:22

De huidige recreatiebetonning op het Veerse Meer en de Grevelingen blijft ook in 2005 bestaan. Het Watersportverbond heeft dit afgesproken met de Dienst Rijkswaterstaat, die een budget beschikbaar heeft gesteld om de nu liggende tonnen ook in 2005 te plaatsen. Hiermee zijn de plannen om de recreatiebetonning volgend jaar geheel te verwijderen van de baan.


Het afgelopen jaar is vanwege bezuinigingen het aantal tonnen op het Veerse Meer en het Grevelingenmeer gehalveerd. In 2005 zou de betonning geheel verdwijnen. Het Watersportverbond en de andere belangenorganisaties van het Breed Overleg Deltawateren (BOD) hebben daartegen geprotesteerd en met succes. De betonning wordt gehandhaafd, dat wil zeggen de reeds verminderde betonning van dit jaar. Rijkswaterstaat heeft met watersportverenigingen en verhuurbedrijven uit het gebied overlegd en geconcludeerd dat er voor de geoefende watersporter nu voldoende betonning ligt. Ook het aantal keren dat de KNRM moest uitvaren om recreatievaarders te helpen, is niet noemenswaardig hoger dan andere jaren.

Last modified: 20 oktober 2004
Sluiten