Nieuws

Ontwerpbesluit inzake vuilwatertanks

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben nieuwe algemene regels opgesteld voor het lozen van afvalwater door particulieren. De regelgeving die nu nog versnipperd is wordt samengevoegd tot één besluit. Daarin staat onder meer dat het vanaf 1 januari 2009 verboden is om toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen te lozen in het oppervlaktewater.

09:37

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat hebben nieuwe algemene regels opgesteld voor het lozen van afvalwater door particulieren. De regelgeving die nu nog versnipperd is wordt samengevoegd tot één besluit. Daarin staat onder meer dat het vanaf 1 januari 2009 verboden is om toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen te lozen in het oppervlaktewater.


Het ontwerpbesluit is op 25 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Iedereen kan de komende zes weken commentaar op het besluit sturen naar het ministerie van VROM. Het ministerie verwacht dat het besluit nog dit najaar in werking zal treden. Zie ook: www.vrom.nl/afvalwater.

Last modified: 7 september 2006
Sluiten