Nieuws

Omleiding Staandemastroute via Warten

Alle vaart met staande mast wordt vanaf het voorjaar 2008 tot de zomer van 2009 vanaf het Prinses Margrietkanaal naar Leeuwarden omgeleid. De omleiding geldt voor beide richtingen en gaat via het dorp Warten.

12:43

Pauzes brugbediening vervallen
Hierdoor vervallen de pauzes van de brugbediening van 12.00 uur tot 13.00 uur en 16.15 tot 17.15 uur. Reden voor het vervallen van de pauzes is de vertraging in de aanleg van de nieuwe Staandemastroute tussen Grou en Leeuwarden. Ook het feit dat de brug Fonejacht alleen voor speciaal beroepstransport wordt bediend, speelt mee. Bij het openen van de bruggen houden de brugwachters rekening met de schooltijden.

Overbelasting van scheepvaartverkeer in Warten wordt voorkomen doordat het staandemastverkeer via de brug Fonejacht wordt geleid. Schepen langer dan 20 meter en/of dieper dan 1.80 meter kunnen niet via Warten varen en worden naar de brug Fonejacht verwezen. Na afroep zal deze voor schepen geopend worden om 9.30 uur, 12.00 uur, 14.20 uur en 18.30 uur.

Belang alterenatieve routes
Provinie Fryslân, Rijkswaterstaat en de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhin willen het staandemastverkeer door laten blijven varen in Friesland. Daarom hebben zij tijdelijk alternatieve routes beschikbaar gesteld. Er is voor Warten gekozen om zo de doorvaart bij het dorp zoveel mogelijk te benutten.

Tekst: José de Jong
Foto: ANP

Last modified: 26 maart 2008
Sluiten