Nieuws

Nieuwe passantenhaven Willemsoord vanaf 2008 geopend

Vanaf het seizoen 2008 is de oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder geopend als passantenhaven. De haven ligt tegen het stadshart en de buitenhaven aan en bestaat in de eerste fase uit 100 ligplaatsen. Afhankelijk van de bezetting kan de haven met nog eens 150 ligplaatsen worden uitgebreid.

16:57

De nieuwe jachthaven heeft via de Zeedoksluis een directe verbinding met open zee. De sluisdeuren staan, afhankelijk van de waterstand, zoveel mogelijk op staan. Het Natte Dok, waarin de passantenhaven wordt aangelegd, is met ingang van 2008 een getijdehaven. Het waterniveau wordt kunstmatig tussen +60 en -60 NAP gehouden. De haven is 7,50 meter diep en een goede pleisterplaats voor tochten op de Waddenzee en Noordzee. Na renovatie van de Boerenverdrietsluis in het dokkanaal, gepland in 2009, geeft Willemsoord bovendien toegang tot de Nederlandse binnenwateren, via het Noordhollands kanaal.

Voor de aanleg van de haven is een Milieu Effect Rapportage gedaan. Uit de MER is gebleken dat de nieuwe jachthaven geen consequenties heeft voor de instandhouding van de Waddenzee en Noordzeekust. Het liggeld voor passanten is op dit moment nog niet bekend. [JV]

Last modified: 10 september 2007
Sluiten