Nieuws

Nederlandse zeehavens beter beveiligd tegen terrorisme

De Nederlandse zeehavens gaan zich beter beveiligen tegen terroristische aanslagen. Vandaag heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat het voorstel voor de Havenbeveiligingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet is nodig om internationale regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging in de Nederlandse havens te kunnen uitvoeren.

16:31

De Nederlandse zeehavens gaan zich beter beveiligen tegen terroristische
aanslagen. Vandaag heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat het voorstel
voor de Havenbeveiligingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet is nodig om
internationale regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging in de
Nederlandse havens te kunnen uitvoeren.


De beveiligingsmaatregelen, die ook in een Europese verordening zijn
vastgelegd, treden al op 1 juli 2004 in werking. Vanaf die datum moeten
bedrijven met een terminal of een laad- en loskade een beveiligingsplan
opstellen. Voor de Nederlandse zeehavens gaan per 1 juli 2004 drie
veiligheidsniveaus gelden. Niveau 1 is standaard en al naar gelang de dreiging
van een terroristische aanslag wordt het niveau verhoogd.


Na de aanslagen van 11 september 2001 is een nieuw internationaal
beveiligingsregiem voor de maritieme sector (havens en zeescheepvaart) opgezet.
Het Solas (Safety of Life at Sea)-verdrag is aangepast en uitgebreid met een
nieuwe zogeheten International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code).
Het verdrag is door ruim 100 landen getekend en treedt op 1 juli 2004 in
werking.


De Europese Unie heeft de wijzigingen in het SOLAS verdrag en de nieuwe ISPS
Code overgenomen en gaat op onderdelen zelfs verder. Zo stelt de EU verordening
een aantal aanbevelingen van de IMO ISPS Code verplicht voor de EU lidstaten.
Als gevolg van de ISPS Code en EU verordening heeft de maritieme sector nu
globaal hetzelfde gewicht gekregen als het veiligheidsregiem in de luchtvaart.

Last modified: 12 maart 2004
Sluiten