Nieuws

Nederland goed vertegenwoordigd in de ISAF

Nederland is de komende vier jaar goed vertegenwoordigd in de wereldzeilbond ISAF. Tijdens de afgelopen ISAF-jaarvergadering zijn verscheidene landgenoten (her)benoemd op strategische posten.

10:46

Nederland is de komende vier jaar goed vertegenwoordigd in de wereldzeilbond ISAF. Tijdens de afgelopen ISAF-jaarvergadering zijn verscheidene landgenoten (her)benoemd op strategische posten.


Oud-bondscoach Henri van der Aat heeft maar liefst vier functies. De belangrijkste: vertegenwoordiger van de Lage Landen in het Council, zeg maar het dagelijks bestuur. Het Council vergadert twee keer per jaar en beslist dan over ingediende voorstellen.
Verder is hij voorzitter van het Race Management Committee, dat gaat over onder meer standaardisering van wedstrijden, het aanstellen van race-officials en dergelijke. Tevens is hij vice-voorzitter van het Race Officials Committee en lid van het Matchrace Committee.
Van der Aat staat bekend als voorstander van modernisering. “Dat moet je nationaal en internationaal doen. Je hoeft niet de hele zeilsport te veranderen, maar je kan wel stukjes ervan attractiever maken, waardoor het zeilen meer aandacht krijgt.  Te denken valt aan sprintwedstrijden, matchraces of een slotrace die door iedereen gezeild moet worden.”


International Judge Josje Hofland kreeg ook een voorzitterschap en wel van de Jugdes Committee. Ze gaf haar post binnen het Racing Rules Committee daarvoor op. Hofland: “Ik ben zogezegd ‘de moeder aller judges’. We passen op 400 judges van over de hele wereld. We stellen criteria op, organiseren seminars, tests en examens. We houden ons ook met beleidsdingen bezig als het groeperen van judges. Wie zijn bijvoorbeeld de beste twintig van de wereld en hoe kan je dat zichtbaar maken.”
Margriet Pannevis werd als voorzitter van de Medical Commission herbenoemd. Deze ISAF afdeling houdt zich onder meer bezig met het dopingbeleid.
Een andere herbenoeming is die van Fred Kats (tevens bekend als uurwerkdeskundige van het tv-programma ‘Tussen kunst en kitsch’). Hij nam zitting in het nieuwe Equipment Committee, een samenvoeging van drie andere materiaalcommissies.
Olympisch zeilster Carolijn Brouwer gaat deel uitmaken van de Events Committee. Dit houdt zich bezig met grote evemenenten, zoals de ISAF Wereldkampioenschappen in 2007.
Last but not least is PeterCheckmatede Ridder is toegetreden tot het ORC, het Offshore Racing Congress. Dat bestiert alle zeezeilzaken.
Hans Zuiderbaan, reeds lang lid van het ORC, zit als enige Nederlander in het nieuwe Offshore Committee. Derde Nederlander die in het ORC actief is, is bondsmeter Marcel Wagenaar
De stevige Nederlandse vertegenwoordiging is het resultaat van een plan van aanpak dat vorig jaar werd opgesteld. Er werd gestreefd naar een uitgebalanceerde internationale delegatie op posten die ertoe doen. Belangrijk is ook dat de Hollandse vertegenwoordigers voeling hebben met, en steun krijgen vanuit, Nederland. 

Last modified: 17 november 2004
Sluiten