Nieuws

Mogelijk weer getij in Lauwersmeer

Het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer laat onderzoeken of het gunstig is om op beperkte schaal het getij terug te brengen in het Lauwersmeer. Natuurorganisaties en het Nationaal Park Lauwersmeer willen op deze manier tegemoet komen aan natuurbelangen en mogelijkheden tot waterberging.

12:49

Het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer laat onderzoeken of het gunstig is om op beperkte schaal het getij terug te brengen in het Lauwersmeer. Natuurorganisaties en het Nationaal Park Lauwersmeer willen op deze manier tegemoet komen aan natuurbelangen en mogelijkheden tot waterberging.


(Foto: Marjolein Brandt)
Doordat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en er steeds meer neerslag valt, moet het waterbeheer in en rond het Lauwersmeer in de toekomst veranderen. Het meer is voor de noordelijke provincies een knooppunt voor waterafvoer en waterberging vanuit het achterland, maar tevens een ‘wetland’ van internationale betekenis.


Volgens het voorliggende plan stroomt er bij normale omstandigheden tijdens de vloed een halve meter getijdenwater in het Lauwersmeer. Bij dreigende wateroverlast wordt geen extra water ingelaten. Het Lauwersmeer krijgt zo zijn oude functie van waterberging terug.


(Foto: Marjolein Brandt)
Het BOWL is in eerste instantie geen voorstander van een getijbeweging in het Lauwersmeer. Hoewel de negatieve effecten, met name verzilting van omliggende gronden en negatieve effecten op de spuisluis bij Lauwersoog, minder ernstig zijn dan eerder gedacht, houdt het BOWL twijfels over de voordelen van deze variant voor de natuurwaarden in het Lauwersmeer. Op aandringen van de natuurorganisaties laat ze de mogelijkheid echter verder onderzoeken. Tevens laat ze onderzoeken of een gemaal bij Lauwersoog of Dokkumer Nieuwe Zijlen, in combinatie met verhoging van de dijken rondom het Lauwersmeer, uitkomst biedt.

Last modified: 4 september 2007
Sluiten