Nieuws

Marifoon, SART, radar eind 2007 vergunningvrij

Het gebruik van een marifoon voor de pleziervaart, SART (Search And Rescue Transponder), radar kan vergunningvrij. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Gennip waarmee de Ministerraad heeft ingestemd.

09:00

Het gebruik van een marifoon voor de pleziervaart, SART (Search And Rescue Transponder), radar kan vergunningvrij. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Gennip waarmee de Ministerraad heeft ingestemd.


Ook radiozendamateurs hebben binnenkort geen vergunning meer nodig. Als ook de Tweede Kamer haar goedkeuring verleent, kan Agentschap Telecom de vergunningen vrijstellen. Dit wordt mogelijk door de concept verzamelwet ‘vereenvoudiging vergunningen’
van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken. In de verzamelwet zijn vijftien kleinere wetswijzigingen van zeven ministeries gebundeld die samen moeten leiden tot 67.450 minder vergunningen per jaar.
Volgens het Agentschap Telecom is de vrijstelling is in lijn met de weg die het agentschap heeft in geslagen om het frequentiegebruik in Nederland te flexibiliseren. Voorbereidende werkzaamheden voor de invoering zijn dan ook in volle gang. Het agentschap verwacht dat in het najaar van 2007 deze categorieën vergunningvrij zullen zijn.


De huidige vergunning voor het gebruik van een marifoon verdwijnt dus. In eerste instantie voor de pleziervaart en daarna voor de beroepsvaart. Er worden nog wel eisen aan de gebruikers gesteld. Een vorm van examinering zal dan ook blijven bestaan.
Een gebruiker moet zich straks eenmalig aanmelden bij Agentschap Telecom. Zijn gegevens worden dan opgenomen in een register. Daarin komt, naast de verplichte gegevens zoals Burgers Service Nummer, roepletters, MMSI nummer, ATIS code, ook de mogelijkheid om vrijwillige gegevens aan te vullen, zoals gebruikte apparatuur en gsm-nummer.
Het Agentschap hoopt met de vrijwillige gegevens de veiligheid en bereikbaarheid van personen aan boord van schepen voor search and rescue doeleinden en andere calamiteiten te verbeteren. De huidige vergunninghouders worden automatisch opgenomen in het register en hoeven geen directe actie te ondernemen.


Een vergunning voor het gebruik van SART en radar wordt op dit moment altijd in combinatie met marifoongebruik afgegeven. De vergunningsplicht voor deze categorieën verdwijnt ook. Voor de gebruikersgegevens van deze categorieën geldt geen meldingsplicht, de gebruiker kan deze gegevens op vrijwillige basis in het register zetten. Ook hier worden bestaande gegevens automatisch omgezet.


Meer informatie: www.agentschaptelecom.nl en Postbus 51, 0800-6463951.

Last modified: 18 september 2006
Sluiten