Nieuws

Mag koperhoudende antifouling weer gebruikt worden?

De Verffabrikanten hebben een belangrijke slag geslagen. Een aantal fabrikanten heeft het Besluit van 31 augustus 1999, waarin bepaald wordt dat koperhoudende antifouling niet aangebracht mag worden op particuliere schepen, met succes aangevochten. De rechter heeft op 4 maart het Besluit vernietigd en het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gevraagd met een nieuw Besluit te komen.

11:39

12 maart 2003 – Hierin moet bepaald worden of antifouling, waaraan de stof koperoxide is toegevoegd, verkocht mag worden en of particulieren het op hun boot mogen smeren. De verffabrikanten hebben het CTB ondertussen gevraagd om via een versnelde procedure de koperhoudende antifouling goed te keuren, zodat het nog voor dit vaarseizoen op de markt gebracht kan worden. Tot die tijd echter blijft de verkoop van koperhoudende antifouling verboden. De verf is volgens de fabrikanten in ruime voorraad aanwezig, omdat grote zeegaande schepen de antifouling wel mogen gebruiken. Ook is koperhoudende antifouling in het buitenland niet verboden.

Als de onderwaterverf alsnog wordt goedgekeurd als bestrijdingsmiddel kan deze ook in Nederland weer (tijdelijk) verkocht en aangebracht worden. Vooral schepen die op zout water liggen hebben profijt van een dergelijke onderwaterverf.

Volgens de Hiswa vereniging is er nu een vacuum ontstaan in de wetgeving. Er is een nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet waarin koper is verboden. Zij verwacht dan ook niet dat op grond van deze wet de koperhoudende antifouling alsnog wordt goedgekeurd. Een nieuw Besluit moet dit echter bevestigen. Ook is er een Europese biociderichtlijn in voorbereiding, waarin de stof koper in bestrijdingsmiddelen is verboden. De Hiswa raadt haar leden aan niet overhaast te werk te gaan en te wachten op de officiële besluitvorming.

De uitspraak van de rechter heeft ook gevolgen voor het handhavingsbeleid. Het ministerie van VROM kan op dit moment nog niet zeggen wat de consequenties exact zijn. Een woordvoerder van het ministerie wil niet zeggen of de handhavingsacties ook worden opschort. Zij hoopt eind deze week een uitspraak daarover te kunnen doen. Wij houden u via de website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Last modified: 22 maart 2018
Sluiten