Nieuws

Kunstriffen voor Hollandse kust

Rijkswaterstaat gaat de haalbaarheid van kunstriffen voor de Hollandse kust bestuderen. De aanleg van kunstriffen in de Noordzee is een plan dat het ingenieursbureau Royal Haskoning afgelopen zomer lanceerde om de kust van Noord- en Zuid-Holland tegen de zee te beschermen.

13:31

Rijkswaterstaat gaat de haalbaarheid van kunstriffen voor de Hollandse kust bestuderen. De aanleg van kunstriffen in de Noordzee is een plan dat het ingenieursbureau Royal Haskoning afgelopen zomer lanceerde om de kust van Noord- en Zuid-Holland tegen de zee te beschermen.


Het plan is tevens een antwoord op de vraag van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar creatieve oplossingen van marktpartijen voor onder meer waterbescherming. Het ingenieursbureau heeft met het concept van kunstriffen als kustverdediging al ervaring opgedaan in Dubai.


Beide partijen ondertekenden de verklaring tijdens de Innovatiemanifestatie in Maarssen. Beide partijen verklaren de riffen een interessante optie te vinden om Nederland droog én veilig te houden. De beoordeling van de haalbaarheid van kunstmatige riffen in de Noordzee zal gefaseerd plaatsvinden. Elke fase wordt afgesloten met een ‘go/no-go’ moment voor het opstarten van de volgende fase.


(Illustratie: royalhaskoning.nl)
De geplande kunstmatige riffen kunnen zware golven tot normale proporties terugbrengen, waardoor de kust tijdens westerstormen beschermd wordt. De riffen komen onder water te liggen en zijn opgebouwd uit natuurlijke materialen. Het huidige kustgebruik kan gehandhaafd blijven. Er bestaan drie alternatieven voor de riffen, variërend in lengte, aantal en afstand tot de kust.

Last modified: 4 september 2007
Sluiten