Nieuws

Koperhoudende antifouling voorlopig nog niet toegestaan

De Hiswa Vereniging adviseert haar leden om zoveel mogelijk alternatieven voor koperhoudende antifouling te blijven gebruiken, zeker op zoet water. In elk geval totdat de overheid meer duidelijkheid geeft over de nieuwe gebruiksvoorschriften voor deze onderwaterverf.

11:35

De Hiswa Vereniging adviseert haar leden om zoveel mogelijk alternatieven voor koperhoudende antifouling te blijven gebruiken, zeker op zoet water. In elk geval totdat de overheid meer duidelijkheid geeft over de nieuwe gebruiksvoorschriften voor deze onderwaterverf.


Op 6 maart vernietigde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven het Besluit van augustus 1999 waarmee het verboden werd om koperhoudende antifouling te gebruiken. Dit Besluit is niet volgens de geldende procedures bij de EU in Brussel gemeld. Hiermee is de grondslag om particulieren het gebruiken van koperhoudende antifouling te verbieden, weggevallen. De Vereniging van Verfffabrikanten liet daarop in een persbericht weten dat koperhoudende antifouling weer verkocht mocht worden. Wel met de toevoeging: ‘voorzover deze is toegelaten in Nederland’. Hierom gaat het juist. Koperhoudende antifouling heeft geen toelatingsnummer van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dit orgaan onderzoekt elk bestrijdingsmiddel, en oordeelt of het in Nederland gebruikt mag worden. In dat geval krijgt het bestrijdingsmiddel een toelatingsnummer en mag het verkocht worden. Koperhoudende antifouling (nog) niet.


Nu het Besluit vernietigd is moet het CTB de koperhoudende antifouling opnieuw beoordelen en met een nieuw Besluit komen, waarin het gebruik van dergelijke antifouling voor particulieren is vastgelegd. De verffabrikanten verwachten dat het bestrijdingsmiddel alsnog wordt goedgekeurd. Het ministerie van VROM stelt echter dat het gebruik van koper inmiddels in andere Besluiten is opgenomen en dat deze Besluiten wel volgens de procedures in Brussel zijn gemeld. Op grond hiervan zal koper in antifouling alsnog verboden worden. Ook is er een Europese Richtlijn in voorbereiding waarin koper als stof in bestrijdingsmiddelen is verboden.


Het ministerie van VROM heeft nog geen beslissing genomen over de handhavingsacties. Nog niet bekend is of er dit weekend mensen zijn gecontroleerd op het gebruik van koperhoudende antifouling.

Last modified: 17 maart 2003
Sluiten