Nieuws

Koperhoudende antifouling, niet voor particulieren

De recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft al veel verwarring gezaaid. Het verbod op koperhoudende antifouling was op de verkeerde manier tot stand gekomen. Het Arrondissementsparket in Alkmaar voegt een nieuw inzicht toe aan de serie jurische- en ambtelijke besluiten. Maken en verkopen mag wel, opbrengen niet. Waarmee we we weer terug lijken te zijn bij de situatie van twee jaar geleden.

13:54

De recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft al veel verwarring gezaaid. Het verbod op koperhoudende antifouling was op de verkeerde manier tot stand gekomen. Het Arrondissementsparket in Alkmaar voegt een nieuw inzicht toe aan de serie jurische- en ambtelijke besluiten. Maken en verkopen mag wel, opbrengen niet. Waarmee we we weer terug lijken te zijn bij de situatie van twee jaar geleden.


De rechtbank in Alkmaar publiceerde onderstaande toelichting op de website http://www.milieuom.nl/:


Kan de verdachte/veroordeelde de niet-toepasselijkheid van de antifouling regelgeving inroepen?


De rechtsgevolgen van de antifoulinguitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 4 maart 2003 worden beperkt door de leer van de inroepbaarheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dat het verzuim van de kennisgevingsplicht de niet-toepasselijkheid van de betrokken technische voorschriften op particulieren tot gevolg heeft betekent niet dat deze voorschriften als niet geschreven moeten worden beschouwd. Het brengt met zich mee dat zij niet mogen worden toegepast op (rechts)personen die door het niet-naleven van de notificatieprocedure in een door de richtlijn 83/189/EEG beschermd belang zijn getroffen. Dat belang is het vrije verkeer van goederen. De uitspraak en de richtlijn zien dus op situaties waar technische voorschriften het vrije verkeer van goederen kunnen verstoren. De richtlijn heeft immers tot doel het vrije verkeer van goederen te beschermen. Bedrijven die antifouling maken en/of verkopen kunnen zich beroepen op de niet-toepasbaarheid, particulieren, die als eindgebruiker antifouling aanbrengen op hun boot, niet.


Bron: Arrondissementsparket Alkmaar

Last modified: 23 april 2003
Sluiten