Nieuws

KNRM: let op bij IJsselmeer-aanloop van Den Oever

Het nieuwe KNRM reddingsstation Den Oever/Wieringen moet opmerkelijk vaak vastgelopen jachten helpen in de noordwesthoek van het IJsselmeer. Dit meldt voorlichter Ewalt Buisman.

09:00

Het KNRM station werd vorig jaar april operationeel. Onder de 40 uitgevoerde acties in dat jaar, waren 10 hulpverleningen aan vastgelopen jachten. Allemaal in hetzelfde gebied. Zeg maar in het zicht van de Zuiderhaven en in de driehoek Afsluitdijk-Dijk Wieringermeer. (Zie kaart 1810.3).
KNRM-reddingsboot Narwal in actie op de Vlaak
Dit jaar is de KNRM post al 12 keer in actie gekomen voor jachten.
Woordvoerder Buisman: “Bij ons begint het beeld te ontstaan dat kennelijk veel zeilers niet goed op de hoogte zijn van de gevaren die de aanloop van Den Oever biedt, komende vanuit het IJsselmeer. Er is geen specifiek verband te ontdekken met de heersende weersomstandigheden. Gezien de toename in het aantal vastlopers, spreken wij binnen ons station over de ‘Bermuda Driehoek’.
Binnen deze driehoek zijn twee gebieden aan te geven waar extra waakzaamheid is geboden:
– de droogten van de Nieuwe Zeug
– de droogten van de Vlaak
De Vlaak is goed beboeid en de gebruikte boeien zijn standaard qua afmeting, reflectoren en verlichting.
De Nieuwe Zeug kent ook een vaarwater, maar dat is aangegeven met veel kleinere boeien, gele recreatiebeboeiing. Hoewel kleiner, zijn ze ook op de radar goed waar te nemen.” Aldus Buisman.
Uit gesprekken met zeilers blijkt volgens Buisman dat zeilers bij de Vlaak dikwijls denken buiten de boeien nog slagen te kunnen maken.
Vastlopen op de Nieuwe Zeug is vaak terug te voeren op onbekendheid met het gebied. Buisman: “Komend vanaf Makkum is goed varen onder de Afsluitdijk, maar voorbij het Monument wordt oppassen geblazen. De zeekaart geeft ook duidelijk aan dat hier een wirwar van geulen en droogtes ligt. Er loopt een bevaarbare route die het laatste stuk pal onder de kant loopt (dicht langs de stokken van de visserij) en dan overgaat in de recreatietonnen. Daarbij moet wel heel goed rekening worden gehouden met het getij op de Waddenzee. Bij afgaand water gaat de Stevinsluis spuien. Dit wordt aangegeven met drie rode lichten in een driehoek. Wat soms gebeurt: een jacht is al een aardig eind op weg als de schipper ontdekt dat de spuistroom al volop loopt, dan snel de koers wijzigt en dan meestal in de verkeerde richting.”

Last modified: 4 september 2007
Sluiten