Nieuws

ISAF haalt kielboten uit Olympisch programma

De internationale zeilbond ISAF maakte op 7 mei de ‘evenementen’ voor de Olympische Spelen van 2016 bekend. De beslissing werd genomen tijdens de Mid Year ISAF-bijeenkomst in Sint Petersburg, Rusland.

14:58

Na drie uur debatteren werden de volgende tien evenementen gekozen voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro:

1. Mannen Windsurfen en/of Kitesurfen – klasse n.a.v. evaluatie
2. Vrouwen Windsurfen en/of Kitesurfen – klasse n.a.v. evaluatie
3. Mannen eenpersoons – Laser
4. Vrouwen eenpersoons – Laser Radial
5. Mannen Skiff – 49er
6. Vrouwen Skiff – klasse n.a.v. evaluatie
7. Mannen twee personen – 470
8. Vrouwen twee personen – 470
9. Mixed twee personen multihull n.a.v. evaluatie
10. Mannen (zwaar) eenpersoons – Finn 

Noemenswaardig is dat tevens is besloten dat voor 2020 alvast acht evenementen worden vastgesteld tijdens de volgende ISAF Council vergadering in november.

Bestuurslid Rob Franken
Met de kielboten verdwijnt opnieuw een grote groep zeilers van het Olympische toneel. Rob Franken, aanwezig bestuurslid met portefeuille wedstrijdzeilen en Internationale zaken gaf commentaar: “Geen slecht resultaat voor Nederland, maar het wegvallen van alle kielboten in het Olympische programma is teleurstellend. Geen Star en geen matchracen voor dames in de Elliott, terwijl Nederland juist een land is met havens en meren met heel veel kleine kielboten.

“De uitslag is ook teleurstellend omdat het Watersportverbond juist de link probeert te leggen tussen kleine en grote kielboten. Dit doen we onder andere op ISAF- en Eurosaf-niveau door aandacht te vragen voor zowel matchracen als fleetracen in open kielboten, maar ook door het zeezeilen meer te stimuleren. Dit willen we blijven doen, maar het besluit de kielboten uit het Olympische programma te schrappen, maakt het er niet makkelijker op,” besluit Franken.

ISAF Council
De ISAF Council is het ultieme beslissende orgaan van de internationale zeilbond. Voorzitter is de president van de ISAF, samen met zeven vicepresidenten, die allen zijn gekozen voor vier jaar in 2008. De raad bestaat daarnaast uit 29 aangewezen leden die elk een regio van zeillanden vertegenwoordigen. Nederland stemt daarin samen met België. Deze groep wordt aangevuld met vertegenwoordigers van Oceanic en Offshore Commissies, de ISAF klassencommissie, het vrouwenforum en de atletencommissie.

Voor meer info over de ‘ISAF Mid-Year Meeting’ en de ingediende voorstellen zie: www.sailing.org

Bron: Watersportverbond
Foto: Friedrich T. Elliott

Last modified: 11 mei 2011
Sluiten