Nieuws

ISAF: eerst geen, nu weer wel aftrek op Spelen

Na de jaarvergadering in november meldde de wereldzeilbond ISAF dat er op de Spelen in Athene geen aftrekwedstrijd meer zou zijn (zie ook Zeilen 1). De zeilers regageerden verdeeld op dit initiatief. Enkelen vonden het een verbetering, maar de meerderheid toonde zich tegenstander. Ook de korte termijn, amper negen maanden voor de Spelen, viel verkeerd.
Nauwelijks een maand later is de situatie veranderd: op de Spelen wordt toch een aftrekwedstrijd toegestaan, zo meldde de ISAF in december.

13:41

Na de jaarvergadering in november meldde de wereldzeilbond ISAF dat er op de Spelen in Athene geen aftrekwedstrijd meer zou zijn (zie ook Zeilen 1). De zeilers regageerden verdeeld op dit initiatief. Enkelen vonden het een verbetering, maar de meerderheid toonde zich tegenstander. Ook de korte termijn, amper negen maanden voor de Spelen, viel verkeerd.
Nauwelijks een maand later is de situatie veranderd: op de Spelen wordt toch een aftrekwedstrijd toegestaan, zo meldde de ISAF in december.
Het besluit was niet rechtsgeldig, omdat het niet in de behandelde stukken stond vermeld.
ISAF-voorzitter Paul Henderson haastte zich te verklaren, dat het door hem gepropageerde ‘No-Drop’ voorstel op de agenda blijft voor de Spelen in 2008.
Als voordelen van de maatregel worden genoemd: meer duidelijkheid naar de buitenwacht, aangezien zonder aftrek alle deelnemers ook de laatste race moeten zeilen. En het voorkomen dat zeilers de aftrekrace als ‘wapen’ gaan gebruiken en tegenstanders aanvallen.

Last modified: 6 januari 2004
Sluiten