Nieuws

‘Hoge waterstand’ Waal door verlaagde kribben

Wie nu over de Waal vaart tussen Druten en Nijmegen, ziet een ander beeld dan normaal. Het lijkt net alsof het water heel hoog staat, maar niets is minder waar. Het water staat niet hoger, maar de kribben zijn verlaagd.

18:15

Afgelopen jaar werden er 70 kribben verlaagd tussen Druten en Nijmegen. Hierdoor zijn de kribben minder zichtbaar dan mensen in de buurt gewend zijn rond deze tijd. De verlaging van de kribben is één van de 39 maatregelen die plaatsvindt in het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier.

Andere indruk

Omgevingsmanager Karin van Andel ligt de veranderingen toe: “De rivier krijgt door de verlaging meer ruimte zodat bij hoogwater het water beter kan worden afgevoerd. Door verlaging van de kribben krijgen we het beeld van de rivier zoals dat zo’n honderd jaar geleden was; een brede rivier. De krib als referentiepunt voor bepaalde waterstanden is hiermee veranderd. Wanneer nu de niet-verlaagde kribben net onder water staan, is de waterstand bij Lobith zo’n 11 meter. Als de verlaagde kribben net onder water staan is de waterstand bij Lobith zo’n 9 meter. Bij de verlaagde kribben lijkt het water ruim hoger te staan dan in werkelijkheid het geval is. Daaraan moeten mensen wennen. Ook de schippers overigens, voor wie de kribben bij lagere waterstanden de vaargeul aangeven. Naast uiteraard de bakens die een belangrijke markering vormen voor de scheepvaart.”

Grotere veiligheid

In 2009 startte Rijkswaterstaat binnen een proeftraject met het verlagen van 100 kribben. De eerste 70 kribben zijn inmiddels verlaagd. In totaal worden 750 kribben verlaagd tussen het Pannerdensch kanaal en Gorinchem. Rijkswaterstaat verlaagt de kribben met 1,5 tot 2 meter.

Ruimte voor de Rivier

In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken.

Bij een eventuele dijkdoorbraak zijn in het ongunstigste geval 4 miljoen Nederlanders in gevaar. De regering neemt daarom maatregelen om de veiligheid te vergroten en daarmee in de toekomst het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt op 39 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen tezamen vormen het programma Ruimte voor de Rivier.

Kijk voor meer informatie op www.ruimtevoorderivier.nl of bel de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002.

Bron: Rijkswaterstaat

Beeld: ANP

Last modified: 22 oktober 2010
Sluiten