Nieuws

Gerenoveerde jachthaven Ketelhaven

Afgelopen zaterdag is de vernieuwde jachthaven Ketelhaven ingewijd.

14:05

Afgelopen zaterdag is de vernieuwde jachthaven Ketelhaven ingewijd.


Na twee jaar ingrijpende werkzaamheden ‘doopte’ de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, drs. A.P. Delpeut de nieuwe steiger in de vernieuwde jachthaven Ketelhaven. Samen met de voorzitter van Stichting Ketelhaven (een onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers), ir. D. van Vliet. Er kwam een jacht aanvaren met Neptunus op de voorplecht. Die overhandigde beide heren een bezem met puts, waarmee de doop werd uitgevoerd.
De steiger wordt gedoopt.
Van Vliet vertelde in zijn toespraak dat in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat het volgende werd gerealiseerd: de volledige bodemsanering, vernieuwing van steigers en dijkverzwaring rond de haven met plaatsing van de eerste glazen dijk. Om te voorkomen dat het woonhuis van de havenmeester Dick van Dijk niet achter een blinde muur kwam te liggen, is een stuk van de dijk transparant uitgevoerd, zodat het uitzicht behouden blijft.
De glazen dijk. Foto's Ben Hoekendijk
In 1968 werd het Ketelmeer ingedijkt en zonder veel problemen legde de dienst Zuiderzeewerken een paar extra dijken, waardoor een jachthaven met 300 ligplaatsen kon worden gerealiseerd. Daan van Vliet: ‘De ligplaatsen zijn fel begeerd. Waar vind je nog zoveel vrije natuur, rust en ruimte en broedende vogels in en rond je ligplaats?’ 


Inmiddels zijn er andere plannen. Een projectontwikkelaar wil het gebied veranderen en bebouwen met onder andere een hotel en een uitgaansgelegenheid. Het bestuur van de Stichting blijft zich hier tegen verzetten.
Ben Hoekendijk

Last modified: 4 september 2007
Sluiten