Nieuws

Geen zendmast in zee voor Walcheren

Er komt geen 412 meter hoge zendmast in zee voor de kust van Walcheren. Een uitspraak van de Raad van State verhindert deze plannen van Delta Radio. Stichting De Noordzee heeft zich vanaf 1998 eerst politiek en later ook juridisch tegen de zendmast verzet. Volgens de milieuorganisatie heeft de mast geen maatschappelijk nut en levert hij risico's op voor mensen, vogels en zeezoogdieren.

16:55

Er komt geen 412 meter hoge zendmast in zee voor de kust van Walcheren. Een uitspraak van de Raad van State verhindert deze plannen van Delta Radio. Stichting De Noordzee heeft zich vanaf 1998 eerst politiek en later ook juridisch tegen de zendmast verzet. Volgens de milieuorganisatie heeft de mast geen maatschappelijk nut en levert hij risico’s op voor mensen, vogels en zeezoogdieren.
 
Wettelijk gezien had Delta Radio voor de bouw van de zendmast in zee in 1998 niet eens een bouwvergunning nodig. In 2000 is dit veranderd. Sinds die tijd is er op zee een wet geldig die voor de bouw van installaties op zee, zoals windmolens, een vergunning verplicht stelt.


Als de mast er was gekomen, zou deze 33 kilometer uit de kust geplaatst zijn. De uitzendmast was 412 meter hoog geworden en een tweede mast 392 meter. Kilometers tuidraden, waar vogels tegenaan konden vliegen, zouden de mast overeind houden. Volgens de milieuorganisatie zou het geheel een obstakel worden voor scheepvaart en visserij, met een oppervlakte van 600 voetbalvelden. De zender zou grote hoeveelheden elektromagnetische straling genereren, die mens en dier konden beïnvloeden.
 
Stichting De Noordzee is niet tegen alle vormen van bouwen in zee. Maar de organisatie vindt dat nut- en noodzaak van een nieuw project moet worden aangetoond. Dat was bij Delta Radio niet het geval. Het bedrijf wilde op een langegolffrequentie commerciële radioprogramma’s uitzenden, gericht op het Verenigd Koninkrijk. ‘Dat is zo weinig relevant voor Nederland dat de zee daar niet voor gebruikt moet worden’, aldus Michel Langendijk, woordvoerder van Stichting De Noordzee. ‘Gelukkig heeft de Raad van State nu definitief een streep getrokken door de plannen van Delta Radio’.
 


 


 

Last modified: 7 september 2006
Sluiten