Nieuws

Friesland timmert aan de weg

Maandag 21 april start de provincie Friesland met de aanleg van een derde vaargeul in het Sleattemer Mar. Deze geul wordt ook gelegd in het kader van het Friese Merenproject.

08:55

De nieuwe geul wordt gelegd tussen Sloten en de Lutsmonding, om Balk aan te sluiten op het vaarwegennet van de Friese meren. Het zand hergebruikt de provincie bij de aanleg van de randweg van Woudsend. Over tien weken moet de geul klaar zijn voor de watersport.

Opening vaarseizoen
Zaterdag 26 april organiseert de provincie samen met Fryslân Marketing de opening van het watersportseizoen. De hele zaterdag vaart een promoteam van de provincie samen met Geert Hoes langs Akkrum, Terherne, Langweer, Heeg, IJlst en Sneek. Hiermee wil de provincie de aandacht vestigen om alle verbeteringen die door het Friese Merenproject zijn gerealiseerd. In iedere plaats ondersteunen muziek en feestelijke activiteiten deze promotieactie.

Varen zonder grenzen
Dit jaar is een bijzonder jaar voor het Friese Merenproject. De eerste fase van het project is na zeven jaar werk voltooid. Het resultaat bestaat uit vijf aquaducten en op veel plaatsen diepere vaargeulen en hogere bruggen. Daarnaast zijn de voorzieningen voor watersporters uitgebreid en verbeterd. Dit jaar wordt ook de aftrap gedaan voor het tweede deel van het project, dat nog tot 2013 duurt.

Last modified: 18 april 2008
Sluiten