Nieuws

Frequentiegebruik voorlopig niet vergunningenvrij

Verschillende media berichtten de laatste tijd over een op handen zijnde vrijgave van het gebruik van frequenties voor marifoon en radar in de pleziervaart. Toezichthouder op die frequenties, Agentschap Telecom, zwakt dit af. "Er zijn nog geen concrete plannen voor", aldus een woordvoerder.

11:35

Verschillende media berichtten de laatste tijd over een op handen zijnde vrijgave van het gebruik van frequenties voor marifoon en radar in de pleziervaart. Toezichthouder op die frequenties, Agentschap Telecom, zwakt dit af. “Er zijn nog geen concrete plannen voor”, aldus een woordvoerder.


Op dit moment betaalt de pleziervaarder middels een jaarlijkse vergunning een afdracht aan het Agentschap Telecom. “Het Agentschap beheert de frequenties voor bijvoorbeeld het marifoonverkeer, zodat de gebruiker erop kan vertrouwen dat wanneer hij een noodoproep doet, de frequentie ook beschikbaar is.”


Het nieuws van de afschaffing van het nu geldende vergunningenstelsel kwam in de pers via een persbericht van het Ministerie van Economische Zaken. Het kabinet wil het mensen makkelijker maken zaken te doen met de overheid en de dienstverlening verbeteren. Doorlichting van vergunningenstelsels bij departementen en andere overheden en projecten heeft, volgens EZ, overtuigend aangetoond dat de vergunningenlast drastisch omlaag kan en moet. Door afschaffing en verbetering kan de komende jaren het aantal verleende vergunningen met 40 procent omlaag. Het gebruik van frequenties voor radar en marifoon in de pleziervaart komt in die opschoning ook aan bod, zo valt er te lezen.


Agentschap Telecom tempert die berichtgeving. “Er zijn nog geen concrete plannen voor. Wanneer de vrijgave wordt ingevoerd, is dus niet duidelijk. Het enige wat uitgesproken is, is dat we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om meer dienstverlening vergunningenvrij te maken. We bevinden ons nu in de inventariserende fase.”

Last modified: 24 mei 2006
Sluiten