Nieuws

Einde aan Engelse rode diesel

De discussie over rode diesel is het afgelopen jaar ook in Engeland heftig geweest. Verschillende belangenorganisaties protesteerden tegen het invoeren van een hogere accijnsschaal. De uitkomst was voorspelbaar: ook in Engeland zullen zeilers het volle pond moeten betalen.

15:05

Boeiende discussie

Halverwege vorig jaar ontspon zich een boeiende discussie over de gevolgen van de Engelse rode dieselwetgeving voor Nederlandse zeilers die overstaken en daar tankten. Waar in de rest van Europa rode diesel exclusief voor de beroepsvaart werd gemaakt, konden in Engeland de pleziervaarders nog diesel tanken tegen laag tarief. Van verschillende kanten bereikten ons berichten dat zeilers met Engelse rode diesel in de tank in Nederland een boete konden verwachten. Ondanks het feit dat in Engeland geen andere diesel voorhanden was in jachthavens. Hetzelfde gold voor zeilers met de ‘groene’ Scandinavische diesel.

Naar aanleiding van de rapportage van Zeilen werden er zelfs vragen gesteld in de Europese Commissie. Met als uitkomst dat, mits aantoonbaar dat de diesel in Engeland getankt was, er geen boetes zouden worden opgelegd. De douane moest op haar schreden terugkeren en erkennen dat haar opstelling in deze zaak laakbaar was.

Iets lager tarief

Vanaf november 2008 is dat probleem voorgoed de wereld uit. In Engeland wordt vanaf dat moment geen diesel tegen laag tarief meer verkocht aan de pleziervaart. Onder druk van de Europese Gemeenschap heeft de regering daar vorige week toe besloten. De Engelse regels wijken op details wel af van de regels zoals die in de rest van Europa gelden.

Ten eerste wordt waarschijnlijk een iets lager accijnstarief gehanteerd voor diesel voor vaartuigen dan voor wegvoertuigen. In plaats van het standaard tarief van 56,69 pence per liter (ongeveer 70 eurocent) zal een belastingtarief van 52,35 pence per liter (64 cent) worden ingevoerd. Volgens Tim Smith, van de Engelse belastingdienst, heeft dit te maken met de aard van de rode diesel: “Vanaf 1 april hanteren wij een standaardtarief voor alle zware olie, waaronder ook rode diesel valt. Het standaardtarief wordt ingevoerd om een en ander overzichtelijker te maken voor de olie-industrie.” Het lagere tarief is er dus vooral gekomen om de olie-industrie van dienst te zijn en niet om particulieren van goede wil te zijn, al beweert Smith dat die overweging ook heeft meegespeeld. “Wij waren ons ook bewust van de gevolgen van het invoeren van het toptarief voor de pleziervaart.”

Een en ander betekent dat de rode diesel in Engeland in November bijna 60 cent per liter duurder wordt dan op dit moment.

Huishoudelijk of voortstuwing 

Een tweede verschil met de Nederlandse wetgeving is dat in Engeland onderscheid wordt gemaakt tussen diesel voor voortstuwingsdoeleinden en diesel voor huishoudelijke toepassingen. Iedereen die in Engeland rode diesel tankt zal zelf moeten aangeven welk deel voor welke toepassing is. Wordt de diesel gebruikt om bijvoorbeeld de boot te verwarmen, dan hoeft men alleen het lage tarief af te rekenen voor dat deel. Pomphouders zullen die gegevens doorgeven aan de belastingdienst, die middels controles naleving zal afdwingen.

 

Feit is in ieder geval dat ook voor Engelse bootbezitters de mooie tijden voorbij zijn. Waar het tot november bijna de moeite loont om naar Engeland te varen om te tanken, vanaf dan is de situatie in alle Europese landen vrijwel gelijk. De portemonnaie zal getrokken moeten worden, zijn wij even blij dat we zeilers zijn!

 

Jan Verschuur

 

Foto: ANP

Last modified: 12 maart 2008
Sluiten