Nieuws

Duik van de steiger

Het Friese binnenwater is er niet schoner op geworden. In januari 2009 werd voor de pleziervaart een lozingsverbod voor toiletwater van kracht. Desondanks tieren de bacteriën welig.

13:01

Onderzoek van Wetterskip Fryslân heeft uitgewezen dat de waterkwaliteit rond veel aanlegplaatsen voor de pleziervaart nog steeds niet verbeterd is. Op een aantal locaties overschreed de concentratie van ziekmakende bacteriën de zwemwaternorm zelfs in ruime mate.

 

Volgens Wietze de Haan van Wetterskip Fryslân is het lozingsverbod in het directe belang van de watersporters zelf. “We hopen op bewustwording onder de recreanten en het stoppen van lozingen. Want het is echt vies om in andermans uitwerpselen te zwemmen.” Zwemmen in dergelijk vervuild water geeft kans op maag- en darmklachten, last van de luchtwegen of gehoorgangen. Daarnaast stimuleert het lozen van toiletwater de algengroei, wat zwemwater dat er in de eerste instantie lekker uitzag, kan veranderen in een groene soep.

 

Het vermoeden van het waterschap dat het verbod geen zoden aan de dijk zet, lijkt door het onderzoek bevestigd te worden. Weinig watersporters maken gebruik van de inzamelpunten voor vuil water in jachthavens. De Haan: “Voor ons reden om dit jaar extra in te zetten op voorlichting om de bewustwording bij de watersporters te vergroten.”

 

Waar kan vuil water en/of bilgewater ingeleverd worden? Kijk op www.vuilwater.info

Last modified: 16 april 2010
Sluiten