Nieuws

Drieduizendste meetstation gelanceerd

Deze maand wordt het drieduizendste meetstation op zee in gebruik genomen. De meetboeien, of Argo floats, meten van de bovenste twee kilometer van het oceaanwater systematisch de temperatuur en het zoutgehalte. Die metingen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de schattingen en voorspellingen van de zeespiegelstijging door warmte-uitzetting. Daarnaast spelen de boeien een sleutelrol in verbetering van de seizoensvoorspellingen en bieden ze nieuwe inzichten in het ontstaan van tropische orkanen.

11:45

De plannen voor het waarneemnetwerk van drieduizend Argo floats werden in 1998 gelanceerd door een internationaal consortium. Inmiddels zijn meer dan dertig individuele landen en de Europese Unie betrokken bij het netwerk. De Nederlandse bijdrage is substantieel: op dit moment zijn er elf Nederlandse Argo floats in gebruik, op korte termijn komen er nog negen bij. Daarnaast is Nederland betrokken bij EuroArgo, een initiatief om tot een bestendige bijdrage aan het netwerk van meetboeien te komen.

Volgens het KNMI, dat de Nederlandse bijdrage coördineert en financiert, is de grote uitdaging het in stand houden van het omvangrijke wereldwijde project. Daarmee kan een klimatologisch archief van betekenis worden opgebouwd, dat van groot belang is voor weersvoorspellingen en klimaatonderzoek. Hoewel de gegevens vooral belangrijk zijn voor klimaatonderzoek, worden ze bijvoorbeeld ook gebruikt voor het opsporen van olievlekken. De Argo floats leveren jaarlijks meer dan honderdduizend profielen van temperatuur en zoutgehalte, waarmee de wereldwijde oceaanstromingen in beeld worden gebracht. Dat zijn er aanzienlijk meer dan voorheen met weerschepen te realiseren was. Daarnaast zijn de metingen van hoge kwaliteit en zijn ze via internet direct en wereldwijd beschikbaar.

Last modified: 12 november 2007
Sluiten