Nieuws

Draagbare marifoons toegestaan

Het was een jarenlange wens van vele zeilers, maar nu mag het eindelijk. Draagbare marifoons mogen nu officieel aan boord gebruikt worden, zónder dat er een vaste marifoon aanwezig is. Agentschap Telecom staat dit onder voorwaarden toe.

15:43

Het was een jarenlange wens van vele zeilers, maar nu mag het eindelijk. Draagbare marifoons mogen nu officieel aan boord gebruikt worden, zónder dat er een vaste marifoon aanwezig is. Agentschap Telecom staat dit onder voorwaarden toe.


Watersporters mogen portofoons alleen gebruiken op de Nederlandse wateren. In andere landen kunnen andere regels gelden.
Voor het gebruik van en voor het gebruiksklaar aanwezig hebben van een zogeheten maritieme VHF-portofoon (very high frequency) is een vergunning vereist. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager minimaal het Basiscertificaat Marifonie behaald hebben. Net zoals de vaste marifoons moeten portofoons voorzien zijn van de het identificatiesysteem Atis, zodat de autoriteiten gemakkelijker kunnen optreden tegen misbruik.
Een VHF-portofoon mag uitzenden met een vermogen tussen 0,1 en 1 watt.
Wanneer een portofoon beschikt over een zendvermogen van meer dan 1 watt dan moet dit vermogen schakelbaar zijn van 1 tot maximaal 6 watt.
Verder zijn de gebruiksregels dezelfde als voor de vaste marifoon en zijn dezelfde kanalen toegestaan. In de vergunningsvoorschriften staan alle regels en kanalen.
Het Agentschap Telecom waarschuwt ervoor dat het bereik en de kwaliteit van de verbinding met een portofoon minder is dan die van een vaste marifoon (bereik 5 zeemijl tegen 12). Voor zeegaande jachten blijft een vaste installatie in veel gevallen dan ook aan te raden.
Voor het aanvragen van een vergunning voor een maritieme VHF-portofoon of voor meer informatie over maritieme certificaten, zie www.agentschap-telecom.nl of bel met 050–5877444.  Een vergunning voor een maritieme VHF-portofoon voor dit jaar kost € 52. Zie ook Zeilen 6, pag. 85-91 voor een vergelijking van acht in Nederland verkrijgbare draagbare marifoons. 

Last modified: 7 september 2006
Sluiten