Nieuws

Doperwt bezingt subsidieregeling vuilwatertanks

Op zaterdag 7 mei voert het Platform Schoon water Noord-Holland campagne in de Noord-Hollandse jachthavens. Doel is de dit jaar nog geldende subsidieregeling onder de aandacht te brengen voor inbouw van vuilwatertanks in boten. In 2009 is er een lozingsverbod van kracht.

17:06

Op zaterdag 7 mei voert het Platform Schoon water Noord-Holland campagne in de Noord-Hollandse jachthavens. Doel is de dit jaar nog geldende subsidieregeling onder de aandacht te brengen voor inbouw van vuilwatertanks in boten. In 2009 is er een lozingsverbod van kracht.


Nu nog loost het merendeel van de ongeveer een kwart miljoen recreatieboten in Nederland  direct, ongezuiverd afvalwater op het water. Na lozing vreet de afbraak van (organische) afvalstoffen in dat vuilwater zuurstof, ten koste van ander waterleven. Het vuilwater bevat daarnaast vele bacteriën en andere ziektekiemen die een risico vormen voor zwemmers.


In de provincie Noord-Holland kunnen bezitters van een boot met een vaste ligplaats in de provincie via een subsidieregeling in 2005 de kosten die zij maken bij het inbouwen tot een bedrag van  € 150 per boot vergoed  krijgen.


Het gezicht van de campagne is straatzanger Bertje Doperwtje, die zich volgens Rijkswaterstaat Noord-Holland ‘groen ergert aan vuilwaterlozingen van de recreatievaart’. Woordvoerder Wouter Bulthuis: “De actie is ludiek bedoeld. Met zijn liedjes zal Bertje aandacht vragen voor de vervuiling van het water.” Op de vraag waarom de subsidie na dit jaar niet meer te verkrijgen is, antwoordt de ambtenaar: “De regeling bestond al voordat het verbod werd aangekondigd. We zouden het bij de Provincie kunnen aankaarten, maar dat is een heel gedoe.”

Last modified: 7 september 2006
Sluiten