Nieuws

Discussieavond IJmeer in Monnickendam

In de Opstandingskerk in Monnickendam vindt op 7 april a.s. een discussieavond over het IJmeer plaats. Het IJmeer en Markermeer worden bedreigd door woningbouw vanuit Almere en brug over het IJmeer.

12:21

Het IJmeer is van groot landschappelijk en ecologisch belang. Verstedelijking ervan is ongewenst. Het is temeer onnodig omdat er goede alternatieven zijn voor bebouwing binnendijks en om de bestaande (OV-)verbinding te verbeteren. Almere heeft onlangs niettemin unaniem gekozen voor de variant waarbij de stad in het IJmeer gaat bouwen. Het kabinet neemt dit najaar hierover een standpunt in. Er is dus alle reden om over de plannen nu een publiek debat te voeren.

 

Wat: discussieavond over de bedreiging van het IJmeer

Waar: Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 3, Monnickendam

Wanneer: 7 april 2009

Tijdstip: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

 

Tijdens de discussieavond op 7 maart gaan burgers met politici in

gesprek over de plannen en de gevolgen daarvan voor Waterland.

Deelnemers in het forum zijn:

Ed Wagemaker (PvdA-lid Provinciale Staten van Noord-Holland) Simon Verbeek (CDA-raadslid gemeente Waterland) Erna Berends (SP-deelraadslid Amsterdam- Noord) Burgemeester Jongmans van Waterland, de actiegroep de Kwade Zwaan en Klaas Breunissen (campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie) zullen het debat inleiden.

 

Aan het eind van de avond wordt de Wil van Waterland vastgesteld, waarin de aanwezigen aan alle besluitvormers op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau duidelijk maken wat zij van de bedreiging van het IJmeer vinden.

Last modified: 3 april 2009
Sluiten