Nieuws

Deltacommissie buigt zich over kustversterking

Staatssecretaris Huizinga heeft vandaag de Deltacommissie voorgesteld. Deze commissie buigt zich over de ontwikkeling en bescherming van de Nederlandse kust en het achterland.

14:44

De commissie onderzoek naast de verwachte zeespiegelstijging en andere klimatologische veranderingen, ook maatschappelijke, economische en ecologische ontwikkelingen.

Bij de samenstelling van de commisssie is gezocht naar mensen uit verschillende disciplines, waaronder wetenschap, openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Het doel is een zo breed mogelijke kijk op de opgaven voor de kust te garanderen. De commissie brengt een advies uit over een duurzame kustontwikkeling die veiligheid biedt op lange termijn (2200).

De volgende personen nemen zitting in de commissie:
Prof. Dr. Veerman (voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorzitter)
Ir. Bakker (Dir. Jeugd, Onderwijs en Samenleving, Rotterdam)
Prof. Dr. Van Duijn (vml. Lid Raad van Bestuur Robeco)
Prof. Dr. Ir. Fresco (hoogleraar Duurzame Ontwikkeling)
Ir. Heidema (Burgemeester Deventer)
Prof. Kabat (hoogleraar Klimaathydrologie)
Mw. Metz (lid Raad voor het Landelijk Gebied)
Drs. Van Oord (lid RvC van Oord N.V.)
Prof. Dr. Ir. Stive (hoogleraar kustwaterbouwkunde)

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van kustversterking. Een aantal van die maatregelen kan grote gevolgen hebben voor de watersport, zoals bijvoorbeeld kunstmatige riffen vlak voor de kust. De commissie rondt in 2008 haar rapportage af, en komt dan met aanbevelingen. Die aanbevelingen worden verwerkt in het eerste Nationale Waterplan, dat in 2009 gestalte moet krijgen. Zeilen houdt u op de hoogte.

Last modified: 27 september 2007
Sluiten