Nieuws

De politie controleert stevig, of niet natuurlijk

Het Friesch Dagblad schreef zaterdag dat er komend seizoen stevig gecontroleerd wordt op het lozen van vuilwater. Bij nadere bestudering staat er iets heel anders.

17:22

De controles worden, volgens Winneke Kok van het Wetterskip Fryslân, gedaan door een samenwerkingsverband van waterpolitie, Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland. Twaalf milieu-inspecteurs van het Wetterskip zullen in totaal dertig keer meevaren met dagelijkse inspecties door de provincie. Bij iedere overtreding zullen zij een boete van 135 euro uitdelen.

 

Lezen we iets verder, dan blijkt het plotseling reuze mee te vallen met de controles. Want ook Kok kan er niet omheen dat overtreders op heterdaad betrapt moeten worden. En dat het dus bijna onmogelijk is om mensen te betrappen. Van stevige controles is dan ook plotseling geen sprake meer. Aan het Friesch Dagblad vertelt ze: "Omdat de controles lastig zijn, zetten we in op gedragsbeïnvloeding."

 

Kok hoopt dat pleziervaarders ook op elkaar gaan letten, en er iets van zeggen als een medewatersporter vuilwater loost. Daarnaast komt het Wetterskip met een ‘beloningssysteem’. Ieder jacht met een vuilwatertank krijgt een vlaggetje. Nu maar hopen dat het geen al te bedenkelijke vorm of kleur heeft.

 

Wij reageerden al enigszins verbaasd op de aankondiging dat er stevig gecontroleerd zou worden. De waterpolitie trekt zich immers steeds meer terug uit de traditionele watersportgebieden en richt zich meer dan ooit op de beroepsvaart. Voor bijkomende taken is er te weinig personeel.

 

Voorlichter Ed Kraszewski vertelde dan ook al eerder in ons blad: "Het zal moeilijk worden om mensen te betrappen. Als we langs varen kunnen we niet zien of iemand aan het lozen is. Je kunt van buiten niet zien of er binnen iemand op het toilet zit. Wij nemen het op in ons takenpakket, maar zullen geen extra inspanningen doen."

Last modified: 11 februari 2009
Sluiten