Nieuws

Convenant Varen doe je Samen

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft deze week het convenant ‘Varen doe je Samen’ ondertekend.

14:15

Het convenant is erop gericht de veiligheid en doorstroming op het water te bevorderen. Andere ondertekenaars zijn de ANWB, het Watersportverbond, de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en de betrokken provincies.

In 2005 startte de pilot ‘Varen doe je samen’, waarvan het convenant een uitvloeisel is. Destijds is een begin gemaakt met het in kaart brengen van onduidelijke en onoverzichtelijke vaarwegknooppunten in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Van die knooppunten zijn uitgebreide detailkaarten en beschrijvingen gemaakt, met als doel de vaarweggebruiker hulp te bieden bij het passeren. Aanleiding voor de pilot was de behoefte aan het verminderen van (bijna-)ongelukken tussen beroeps- en recreatievaart.

‘Varen doe je samen’ wil, door goede voorlichting en het op gang brengen van dialoog tussen beide partijen, veiliger verkeer op de vaarwegen realiseren. Om dit te bereiken is een aantal doelstellingen opgesteld:

Een landelijke dekking van het voorlichtingsmateriaal over knooppunten, met inbegrip van de Noordzee;

– Het opzetten en bijhouden van een website;

– De jaarlijkse actualisatie van de gepubliceerde informatie.

Op dit moment is alleen nog informatie beschikbaar met betrekking tot Noord- en Zuid-Holland, deze kunt u krijgen in de vorm van een brochure via het Watersportverbond of via de onderstaande website.

Last modified: 7 september 2007
Sluiten