Nieuws

Brugbediening en werkzaamheden Friesland

De brugbediening in Friesland start dit jaar een week eerder dan gebruikelijk, officieel op 15 maart. Hiermee worden Duitse watersporters die Friesland veel aandoen, ter wille gestaan bij hun paasvakantie. De werkzaamheden aan het Friese Merenproject gaan intussen door.

16:33

Baggerwerkzaamheden
Vanaf 24 maart wordt begonnen aan het laatste verdiepingsbaggerwerk. De Warkumer Trekfeart en het Jan Broerskanaal zijn aan de beurt.

Met de baggerwerkzaamheden wordt de Warkumer Trekfeart op een diepte van 2.20 meter gebracht en het Jan Broerskanaal tot 2.00 meter. Uit de vaarwegen wordt ongeveer 88.500 kuub bagger weggehaald. Een deel hiervan wordt hergebruikt om een vooroever in de Fluezen te realiseren. Een ander deel van de bagger gaat naar het provinciale depot Trije Hus. De baggerwerkzaamheden worden in juli afgerond.

Friese Merenproject
Met het Friese Merenproject worden vaarroutes en –voorzieningen verbeterd. Vooral de vijf aquaducten moeten het makkelijker maken voor de waterrecreanten. Door de aquaducten zijn de belangrijke knelpunten voor water- en wegverkeer opgelost. Vier van de aquaducten zijn al in gebruik en de vijfde, aquaduct De Geeuw, wordt in mei of juni feestelijk geopend. Ook zijn er veel bruggen verhoogd.

Buiten de verbeteringen worden ook de pauzes in de brugbediening tussen 12.00 en 13.00 uur en 16.15 en 17.15 uur afgeschaft. In de toekomst zullen deze pauzes voor alle bruggen afgelast worden.

Tekst: José de Jong

Last modified: 1 april 2008
Sluiten