Nieuws

Bevaarbare geul langs de Waal bij Nijmegen bepleit

Rijkswaterstaat ontwikkelt een plan om een nevengeul aan te leggen langs de Waal tegenover Nijmegen om meer ruimte te maken voor de afvoer van hoog water. Het Watersportverbond wil, samen met de ANWB en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, dat onderzocht wordt of die geul voor de recreatievaart als alternatieve vaarroute gebruikt kan worden. 

09:04

Rijkswaterstaat ontwikkelt een plan om een nevengeul aan te leggen langs de Waal tegenover Nijmegen om meer ruimte te maken voor de afvoer van hoog water. Het Watersportverbond wil, samen met de ANWB en de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, dat onderzocht wordt of die geul voor de recreatievaart als alternatieve vaarroute gebruikt kan worden. Daarmee zou een groot nautisch en veiligheidsprobleem worden opgelost. De drie organisaties bepleiten deze oplossing in een brief aan Rijkswaterstaat.


De Waalbocht bij Nijmegen is al jaren een bottleneck. De rivier maakt er een scherpe bocht en omdat het daar smal is, perst het water zich met fors geweld tussen de peilers van de Waalbrug. Voor de beroepsschippers is het een gevaarlijke plek die de nodige stuurmanskunst vereist.


Rijkswaterstaat onderzoekt of het mogelijk is de Waaldijk tegenover Nijmegen in noordelijke richting te verleggen. Zo ontstaat er bij Veur-Lent een nevengeul, die bij hoge waterstanden mee gaat stromen en dus meer ruimte voor de afvoer van water biedt. Het Watersportverbond wil dat men onderzoekt of die geul bij normale waterstanden door de recreatievaart gebruikt kan worden als alternatieve en veilige vaarroute buiten de vaarroute van de beroepsvaart om. Daarmee zijn de veiligheid op het water, maar ook de toeristische ontwikkelingsmogelijkheden van Lent gediend.


De gevaarlijke Waalbocht heeft in het verleden al geleid tot diverse plannen en projecten, die al of niet in een pril stadium zijn gestrand. Zo heeft er enige jaren een vrachtschip, de SOMER-lift, gevaren, die recreatievaartuigen overzette. Toen de subsidie stopte, kwam daaraan een einde. Plannen voor de invoering van loodsen voor onervaren recreatieschippers bleken niet haalbaar. Wilde plannen voor de aanleg van een heel nieuw kanaal dwars door de Over-Betuwe zijn nooit verder gekomen dan de tekentafel.


Het Watersportverbond vindt dat het plan voor de nevengeul bij Veur-Lent een reële oplossing is. Door de werkzaamheden te combineren hoeft de financiering geen probleem te zijn. “Als we ooit iets willen doen aan het oplossen van het nautische veiligheidsprobleem van de Waalbocht bij Nijmegen, is dit het juiste moment,” aldus Frank Jibben van het Watersportverbond.

Last modified: 7 september 2006
Sluiten